Glasilo župnije Sveti Duhhttp://zupnija-sv-duh.rkc.si/index.php/content/display/28<![CDATA[Seznam bralcev božje besede]]><![CDATA[ZARJA]]><![CDATA[TEDENSKA OZNANILA]]><![CDATA[BESEDA....]]><![CDATA[Župnijska oznanila]]>