Beseda župnikaBeseda staršev na 7. velikonočno nedeljo 2020 Beseda staršev na 6. velikonočno nedeljo 2020 Beseda sošolca na 5. velikonočno nedeljo 2020 Beseda ljubiteljem cerkvene glasbe, maj 2020 Beseda na 3. velikonočno nedeljo 2020 Beseda na 2. velikonočno nedeljo 2020 Beseda na Veliko noč 2020 Beseda na Cvetno nedeljo 2020                                 Beseda na 5. postno nedeljo 2020 Beseda na 4. postno nedeljo 2020  http://zupnija-sv-duh.rkc.si/index.php/content/display/30