Seznam bralcev Seznam bralcev Božje Besede: september - oktober 2020 Pismo bralcem Božje besede  http://zupnija-sv-duh.rkc.si/index.php/content/display/38