Preskoči na vsebino


ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

ŽPS Sv. Duh deluje v sedanji sestavi od leta 2010. Šteje 21 članov. Že v času volitev pred štirimi leti je bilo skladno s Statutom upoštevano načelo čim bolj raznolike zastopanosti vernikov v ŽPS. Tako imamo med člani ključarje,  sestro katehistinjo, članice Karitas, molitvene skupine,  svetopisemske skupine, pevcev in tudi druge, predvsem pa tudi mlade, ki so še posebej dejavni v naši župniji.

Seje ŽPS so praviloma štirikrat letno, predvsem pred prazniki oz. večjimi slovesnostmi, ki jih pripravljamo v župniji. Obravnavamo in se dogovarjamo za vse priprave ob večjih dogodkih,  sprejemamo poročila o delu Karitas in drugih aktivnih skupin, gospodarsko stanje in s tem v zvezi načrtovanje za prihodnje.

Da bi povezovali in spodbujali vernike naše župnije smo v preteklosti večkrat pregledali usmeritve dokumenta PRIDITE IN POGLEJTE in skušali uresničiti predlagane smernice. V preteklem letu pa smo se že pričeli seznanjati z novim dokumentom, ki ga je pripravila Pastoralna služba Nadškofije NA POTI K IZVIRU. Ta dokument nas spodbuja, da si zastavimo cilje in napravimo načrt dejavnosti, pa ne samo za materialni napredek, temveč da bi bilo občestvo naše župnije vedno bolj živo in dejavno in da bi spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se drug drugemu lahko darovali v ljubezni.

Sv. Duh: januar 2013